ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο info@keepyourhousefresh.gr εντός 24 ωρών.
Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας μετά την ακύρωση ζητάμε από την τράπεζα την αποδέσμευση του ποσού της συναλλαγής που εκτελέσατε και σας επιστρέφεται ακέραιο. Ο χρόνος αποδέσμευσης αφορά καθαρά την Winbank και διαφέρει κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση πληρωμής με Paypal σας επιστρέφεται το ποσό της συναλλαγής πλην των εξόδων πληρωμής όπως ορίζει το Paypal (3,4%+0,35€).